درباره ما

پژوهش رایان اقلیم آب با موضوع‌های زیر فعالیت می کند:

مدل سازي بين پارامترهاي اقلیمی و هواشناسي

ايجاد مدل هاي هيدرولوژيكي ورشته هاي تخصصي عمران ، آب، سازه

پيش بيني متغيرهاي هواشناسي به منظور بررسي تغيير اقليم

پايش و پيش بيني خشكسالي با سامانه هاي كشوري و منطقه اي

توليد انواع داده هاي هواشناسي و هيدرولوژيكي با فرمت فايل هاي متفاوت در محيط گرافيكي كاربر پسند

توليد نقشه ها ولايه هاي اطلاعاتي به منظور بهبود توسعه

مشاوره ، طراحي و نظارت بر كليه طرح ها و پروژه هاي هيدرولوژيكي ، سازه هاي هيدروليكي ، عمراني ، سدسازي ، آبياري ، آبرساني ، آبخيز داري ، كشاورزي ، منابع طبيعي ، دامپروري ، محيط زيست ، راه سازي ، خدمات فضاي سبز

زمينه يابي جهت ايجاد اشتغال و ارائه مشاوره در زمينه هاي كارآفريني ، اشتغال و كاربردي سازي اختراع

شناسايي ، جذب و انتقال تسهيلات وكمك ها به مخترعين ، كارآفرينان و پديدآورندگان طرح هاي علمي

انتقال يافته هاي علمي به سازمان ها يا موسسات و بنگاه هاي اقتصادي

نياز سنجي تخصصي سازمان ها ، موسسات ، شركت ها و بنگاه ها

تامين و ارائه خدمات آزمايشگاهي ،كارگاهي و نمايشگاهي جهت محققين و مخترعين و مبتكرين

برگزاري همايش ها ، نشست هاي علمي –تخصصي وبرگزاري كارگاه هادرراستاي اهداف وموضوعات فعاليت شركت

جذب و تبديل ايده ها ، ابتكارات و نوآوري ها به توليد و مشاغل پايدار

هم افزايي علم و ثروت

تجاري سازي ابتكار و اختراع

توانمندسازي دانش آموختگان به منظور ورود به فضاي كسب وكار

حمايت، هدايت و سمت دهي در جهت نوآوري ها و توليد فن آوري هاي برتر

تولید نرم افزار های کشاورزی، نرم افزار های هواشناسی و همچنین نرم افزار های عمرانی و آبی

نشانی: مشهد – دانشگاه فردوسي-مركز رشد شماره ۷-طبقه همكف-واحد ۲

کدپستی۹۱۷۷۹۴۹۲۰۷